JógaKlikk -  Online jógaórák

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

I. Bevezető rendelkezések
1. Jelen ÁSZF a Szolgáltatók által üzemeltetett www.jogaklikk.hu honlapon – továbbiakban: honlap – nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.
2. Jelen ÁSZF alapján megkötött egyedi szerződést a Szolgáltatók nem iktatja, azt a felek kizárólag elektronikus formában kötik meg.
3. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.
4. Jelen ÁSZF nem tartalmaz magatartási kódexre való utalást.
5. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a www.jogaklikk.hu honlap szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltatók és a Felhasználó között létrejött egyedi szerződésre.

 

II. Tartalom Szolgáltató adatai
Szolgáltató neve: Jógaklikk Nonprofit Kft.    
Szolgáltató székhelye: 1075 Budapest Károly krt. 1. 2/4.
Szolgáltató telefonszáma: +36 20 422 6682
Szolgáltató e-mail címe: [email protected]
Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-989741
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Szolgáltató adószáma: 24085001-2-42

Pénzügyi szolgáltató adatai
Szolgáltató neve: AUM Stúdió Kft.    
Szolgáltató székhelye: 1075 Budapest Károly krt. 1. 2/4.
Szolgáltató telefonszáma: +36 20 422 6682
Szolgáltató e-mail címe: [email protected]
Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-958497
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Szolgáltató adószáma: 23287619-1-42

(továbbiakban: Szolgáltatók)

 

III. A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)
1. Jógaórákról készült videó felvételek internetkapcsolaton keresztüli online megtekintésének lehetősége (havi előfizetési díj vagy bizonyos óratípusok –workshopok, tanfolyamok - esetében különdíj ellenében).
2. Jógaórákról készült videó felvételek internetkapcsolaton keresztüli letöltése (azok offline megtekintésére való lehetőség).

 

IV. A megrendelés menete
1. A Szolgáltatók által jelen honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a Felhasználó jogosult, aki a honlap használatára regisztrált és jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.
2. Regisztráció
A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére a Felhasználó a honlapon lévő „Regisztráció” menüpont alatt található adatlap kitöltésével és elküldésével regisztrálhat. A regisztráció alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról. Sikeres regisztrációról a Szolgáltatók e-mailben értesíti a Felhasználót. A Felhasználó a jelszavat köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni.

 

A Felhasználó bármikor írásban (e-mailben vagy ajánlott levélben) kérheti a Szolgáltatóktól regisztrációja törlését.

 

3. Megrendelés, a szolgáltatás igénybevétele
A felhasználó a szolgáltatás igénybevételére a 2. pont alatt részletezett regisztrációt, valamint a mindenkor hatályos árlistában foglalt szolgáltatási díjak igazolt megfizetését követően (sikeres aktiválás) jogosult. A szolgáltatás igénybevételre való jogosultság megszerzésekor a szolgáltatók e-mailben értesíti a felhasználót. Havi/féléves/éves előfizetés esetén a hozzáférés érvényessége az e-mailes értésítéstől számított 30/182/365 nap. Különdíj ellenében megtekinthető óratípusok esetében a hozzáférés a megvásárolt videó megtekintésére érvényes. Ajándékutalvány vásárlása esetén, a Szolgáltatók belépési kuponkódot biztosít a Felhasználónak, amely a kuponkód aktiválásának napjától érvényes (halasztott aktiválás).

 

4. A regisztráció során megadott adatok ellenőrzésére, ill azok módosítására az „Adatok módosítása” gombra kattintva van lehetőség.

 

A Felhasználó az adatbeviteli hibákat a megrendelés során, a tényleges megrendelés előtt is ellenőrizheti és módosíthatja (pl. számlázási adatok módosítása opció).

 

V. Árak / fizetési lehetőségek        
1. A szolgáltatások mindenkor érvényes árai a honlap „Árak” menüpontja alatt található. A Szolgáltatók jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani. A szolgáltatási díj módosításának közzététele a honlap „Árak” menüpontja alatt történik. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes. Ezekről a módosításokról a Szolgáltatók a már regisztrált Felhasználókat írásban értesíti. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltatók nem vállal. 
2. A felhasználónak nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatóknak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.
3. A felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg a Jógaklikk NonprofitKft-től az általa megadott e-mail címre. A felhasználónak a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden a Jógaklikk Kft által küldött elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) adaptálva lettek. Estleges, a Jógaklikk NonprofitKft-hez intézett automatikus válaszok, (mint például "out of the office" értesítések) nem vehetők figyelembe és nem állhatnak az érvényes kézbesítés útjában. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles a Jógaklikk NonprofitKft-t azonnal elektronikusan írásban és jogérvényesen levélben értesíteni. Felhasználó köteles legkésőbb 7 nappal a számlázás előtt a változásokról a Jógaklikk NonprofitKft-t értesíteni.

 

VII. A szolgáltatás igénybevételének időtartama/ felmondás lehetősége
1. Az előfizetés automatikus meghosszabbodása
Az előfizetés legrövidebb időtartama 30 nap. Jogszerű felmondás hiányában minden 30 napos előfizetés, az aktuális előfizetési időszak utolsó napján, automatikusan, további 30 nappal meghosszabbodik. A Felhasználó az adott előfizetési időszak utolsó napjáig jogosult az előfizetést lemondani. Ebben az esetben az előfizetés nem hosszabbodik meg, az az adott időszak utolsó napján megszűnik. A lemondást írásban, a Szolgáltatók II. pontban jelölt e-mailcímére kell megküldeni.

 

Az egyedi banki átutalással vagy SZÉP kártyával kezdeményezett előfizetések esetén, az automatikus meghosszabbítást a Szolgáltatók nem garantálja.

 

VIII. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez
1. A Felhasználó az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
2. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes adatinak kezeléséhez.

 

IX. Egyéb rendelkezések
1. A Szolgáltatók felhívják a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult.
2. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatók a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
3. A Szolgáltatók felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe.
4. A Szolgáltatók bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.
5. Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltatók előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

 

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (1959. évi IV. tv.), a 2001. évi CVIII., valamint a 17/1999 (II.5.) Korm.r. rendelkezései az irányadóak.