JógaKlikk -  Online jógaórák

Általános Szerződési Feltételek - JógaKlikk Shop

A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) tartalmazza a  www.jogaklikk.hu/jogashop oldalon elérhető webáruház (Webáruház) használatának feltételeit. A Jógaklikk Kft. által végzett videoszolgáltatásra eltérő általános szerződési feltételek vonatkoznak, amelyek itt találhatóak: www.jogaklikk.hu/Altalanos_Szerzodesi_Feltetelek/ 

Jelen ÁSZF érvényességének kezdő időpontja: 2016. december 6.

 

A Webáruház címe:

www.jogaklikk.hu/jogashop 

A Webáruház üzemeltetőjének (Eladó) adatai:

Cégnév: Jógaklikk Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely címe: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-989741
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Statisztikai számjel: 24085001-4791-113-01
Adószám: 24085001-2-41
Bankszámlaszám : OTP Bank Nyrt., 11701011-20002310

Az Eladó által országosan végzett kereskedelmi tevékenységet nyilvántartó hatóság: Budapest, I. Kerület Budavári Önkormányzata. 

A Webáruház csak ügyfelei számára végez adatkezelési tevékenységet, így az Infotv. 65.§.(3) szakasza szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az adatkezelőről adatkezelési nyilvántartást nem vezet.

Tárhelyszolgáltató: Webforce Design Stúdió Bt. (1118 Budapest, Ménesi út 31., fsz. 4., cégjegyzékszám: 01-06-722723)

 

Az ÁSZF elfogadása

1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a Felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit a weboldalon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti adásvételi szerződés jön létre az Eladó és a Webáruház Felhasználója között.

2. Ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

 

A megrendelés lépései

1. A regisztráció végrehajtása (amennyiben a Felhasználó még nem regisztrált), a szükséges adatok megadásával.

2. A kosár használata a termék kosárba helyezésével, a megrendelés összeállítása.
3. A megrendelés elküldése.

4. Fizetés
5. A megrendelés visszaigazolása.

 

Az adásvételi szerződés létrejötte

1. Ha a Felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalán, és az Eladó a megrendelést e-mailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a vevő (Felhasználó) és az Eladó között. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni. 
2. A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. Az adásvételi szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

3. A szerződés magyar nyelven jön létre, azt a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A Felhasználó számára a létrejött szerződés adatai a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhetők. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja. A szerződés magatartási kódexre nem utal.

 

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a Felhasználók megtekinthetik a Webáruház oldalán a termékekhez tartozó termékleírásban. 

 

Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek teljes árát, házhozszállítás nélkül. A házhozszállítás módja és költségei az alábbi, Házhozszállítási menüpontban kerültek bemutatásra. Az Eladó jogosult a forgalmazott termékeket és azoknak árát bármikor egyoldalúan módosítani. Az árak módosításának közzététele a Webáruház „Árak” menüpontja alatt történik. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes. Ezekről a módosításokról az Eladó a már regisztrált Felhasználókat írásban értesíti. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget az Eladó nem vállal.

 

Lehetséges fizetési módok

1. Banki átutalás: előre utalás, az Eladó bankszámlaszámára a megrendelés számára való hivatkozással. 

Cégnév: Jógaklikk Kft.

Bankszámlaszám: 11701011-20002310

Bank neve: OTP BANK Nyrt.

Megjegyzés rovat: A megrendelés száma feltüntetendő.

2. Online bankkártyás fizetés, a fizetési oldalon részletesen meghatározottak szerint.

3. Rózsaszín postai csekk.

4. Utánvét: Utánvét esetén készpénzes fizetés az átadó futárszolgálat részére. Az utánvétes fizetési mód 2017. február 1-től érhető el. 

 

Házhozszállítás

A termékek kiszállítását az Eladó a Felhasználóval egyeztetett időpontban végzi.
A Felhasználó köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásától számított 2-3 nap.

A házhozszállításban partnerünk a GLS General Logistics Systems Kft (GLS). A szállítás napján a GLS SMS-ben értesíti a Felhasználót a termék pontos érkezésének várható időtartamáról.

A házhozszállítás díja egységesen bruttó 1290,- Ft, függetlenül a csomag súlyától és a házhozszállítási címtől, Magyarország teljes területén.

 

 

Elállási jog

Az elállási jog gyakorlására a fogyasztók és a vállalkozások közötti szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (Kormányrendelet) foglaltak az irányadóak, azzal, hogy a Webáruház a Kormányrendeletben foglalt, 14 napos elállási periódust kiterjeszti 30 napra. Ennek megfelelően a Felhasználó a termék kézhezvételétől számított 30 napon belül (Elállási Határidő), írásban elállhat a vásárlástól, akkor is, ha a termék egyébként nem hibás. Az elállási nyilatkozatot az Elállási Határidőig kell megküldeni a Webáruház üzemeltetőjének székhelyére vagy az alábbi e-mail címre: info@jogaklikk.hu

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék a Felhasználó költségén, az elállástól számított 14 napon belül visszaküldendő a Webáruház üzemeltetőjének székhelyére. A megfizetett vételár visszatérítésére a termék sértetlen kézhezvételétől számított 14 napon belül kerül sor, banki átutalás útján. Sérült vagy egyéb ok miatt nem értékesíthető termék esetén a Webáruház jogosult arra, hogy a visszatérítendő vételárból a sérülés vagy károsodás mértékével arányos összeget visszatartson.

Az elállási jog nem vonatkozik CD, DVD vagy egyéb adathordozó értékesítésére.

Ruhaneműre vonatkozó elállás kizárólag nem hordott és a cimkétől meg nem fosztott ruhaneműre vonatkozik.

Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos egyéb részletek és az elállási mintanyilatkozat elérhetőek a Kormányrendelet teljes szövegének tanulmányozásával, itt: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043 

 

Szavatosság

A Webáruház szavatosságvállalásának feltételeit az 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Új Ptk.) és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (NGM Rendelet) szabályozza.

Az Új Ptk. és az NGM Rendelet alapján a Jógaklikk Kft. 2 éves szavatossági időt biztosít a Webáruházban megvásárolt termékekre. A szavatossági igény abban az esetben érvényesíthető, amennyiben a termék a vásárlás időpontjában nem felelt meg a vonatkozó jogszabályokban vagy a szerződésben rögzített tulajdonságoknak. A vásárlást követő 6 hónap eltelte után a Felhasználó kötelezettsége a hiba bizonyítása.

A szavatossági igény a megrendelés beazonosítása után érvényesíthető. Amennyiben a szavatossági igény a Webáruház megítélése szerint helytálló, a Felhasználó kérheti a termék cseréjét vagy javítását. Amennyiben a termék cseréjére vagy javítására nincs lehetőség, a Felhasználó árleszállítást igényelhet vagy a fenti elállási szabályok alkalmazásával elállhat.

 

Szavatossági igény bejelentésének módja

1. Személyes bejelentés
A Felhasználó személyesen is bejelentheti szavatossági igényét az Eladónál az Eladó székhelyén: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.), munkanapokon 10.00-15.00 között. Ekkor az Eladó munkatársa az igényről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:


- a Felhasználó nevét, címét, 
- a termék megnevezését, vételárát,

- a megrendelés számát, 
- a vásárlás időpontját, 
- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását, 
- a Felhasználó által érvényesíteni kívánt igényt, 
- a kifogás rendezésének módját. 

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a Felhasználó átveszi. 

2. Írásban történő bejelentés
A Felhasználó bejelentheti szavatossági igényét az Eladónak (Eladó székhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben is (Eladó email címe: info@jogaklikk.hu). 

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: 

- a Felhasználó nevét, címét, 
- a termék megnevezését, vételárát,

- a megrendelés számát,
- a vásárlás időpontját, 
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a Felhasználó által érvényesíteni kívánt igényt. 

A szavatossági jog gyakorlásával kapcsolatos egyéb részletek és a szavatossági igény érvényesítésével kapcsolatos mintanyilatkozat elérhetőek az Új Ptk. és az NGM Rendelet teljes szövegének tanulmányozásával, itt: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168978.263277 

 

Egyéb rendelkezések

1. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje. A Felhasználó az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.

2. Az Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.

3. Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

 

Ügyfélszolgálat

A Felhasználó a Webáruházzal kapcsolatban kérdéseket tehet fel vagy panaszt tehet az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám: 06-30-2036256

Fax: 06-1-7990141

E-mail: info@jogaklikk.hu

Posta: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., Jógaklikk Kft.

 

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az új Ptk. (2013. évi V. törvény.), a 2001. évi CVIII. tv., a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a 19/2014. (II.6.) NGM Rendelet valamint az egyéb, vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.